บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- เจ้าหน้าทีความปลอดภัย วิชาชีพ (จป)

- พนักงานควบคุมเครื่องจักร แผนก บรรจุ

- เจ้าหน้าที่สารสนเทศโลจิสติกส์ (Application Support...

- เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (อยุธยาและกำแพงเพชร)

- เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน

- พนักงานช่างซ่อมบำรุง (จ.อยุธยา)

- พนักงานธุรการขนส่ง

- หัวหน้าคลังสินค้า

- พนักงานขับรถยกไฟฟ้า

- พนักงานขับรถโฟค์ลิฟท์ (อยุธยา)

- พนักงานธุรการขนส่ง (จ.อยุธยา)

- พนักงานคุมเครื่องจักร/พนักงานช่าง (จ.อยุธยา)

- พนักงานรับจ่าย (อยุธยา)

- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (อยุธยา/พังงา)

- วิศวกรไฟฟ้า/วิศกรเครื่องกล

...ยังมีตำแหน่งอื่น ๆ อีก...


บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้านและพนัก...

- รับสมัครด่วน พนักงานและผู้ช่วยผู้จัดการร้าน มินิบิ...

- รับสมัครพนักงานจำนวนมาก มินิบิ๊กซีสาขาบางจากพหลโยธ...

- ด่วน มินิบิ๊กซีสาขาบางจากพหลโยธิน กม 59 ตรงข้ามหม...

- ด่วนมินิบิ๊กซีเปิดรับสมัครพนักงานประจำร้าน สาขาในป...

- เปิดรับสมัคร พนักงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ผู้จัดกา...

- ด่วน เปิดรับสมัคร ผู้จัดการร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการร้...

- มินิบิ๊กซีจังหวัดอยุธยา เปิดรับสมัครพนักงานจัดเรีย...

- เปิดรับสมัค่ด่วน ผู้จัดการร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการร้า...

- ด่วนมินิบิ๊กซีเปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ผู้จัดกา...

- ด่วนรับสมัคร พนักงานตำแหน่ง ผู้จัดกาาร้าน ผู้ช่วยผ...

- ด่วนรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการร้าน ผู้ช่วยผ...

- รับสมัครด่วน มินิบิ๊กซีสาขาในจังหวัดพนะนครศรีอยุธย...

- ด่วน มินิบิีกซี รับสมัคร สำหรับสาขาเปิดใหม่ สาขาป...